Productes

Anàlisi Química

El potassi ió en el fluid de perforació té com a objectiu estabilitzar l'esquist i restringir la dilatabilitat de l'argila. Per tant, el contingut d'ions potassi s'ha de mesurar amb precisió per controlar el rendiment del fluid de perforació. La centrífuga manual SY-2 s'utilitza per mesurar el contingut d'ions de potassi en el fluid de perforació el contingut d'ions de potassi del qual és superior a 5000 mg/l o la concentració de KCl és superior a 3,5 lliures/bbl.

View as