Productes

Estabilitat elèctrica

El provador d'estabilitat elèctrica és un instrument portàtil per mesurar l'estabilitat elèctrica (ES) del fluid de perforació a base de petroli. L'estabilitat elèctrica del fluid de perforació està relacionada amb l'estabilitat de l'emulsió i la humectabilitat. El provador compleix el procediment de prova d'estabilitat elèctrica descrit a la pràctica recomanada de l'API rp13b-2 per a les proves de camp de fluids de perforació basats en petroli. És precís, senzill i portàtil. La influència de la composició química i la història del cisallament del fluid de perforació sobre el valor absolut d'ES és molt complexa. Per tant, no és aconsellable explicar l'estat humit del fluid de perforació segons la mesura única d'ES.

View as