Productes

Filtració (HPHT dinàmic)

Hi hados tipus de filtració (HPHT dinàmic)durant les operacions de perforació i finalització.Una és la filtració estàtica després d'aturar la circulació dels fluids de perforació.El gruix del pastís de fang augmenta gradualment i la taxa de filtració disminueix amb el temps.Una altra és la filtració dinàmica quan el pastís de fang format és erosionat per la circulació de fluids de perforació.No hi ha una relació proporcional entre la filtració estàtica i la filtració dinàmica de fluids de perforació diferencials, per tant, la mesura de la pèrdua dinàmica del filtre és especialment important.La premsa de filtre dinàmica model HDF-1 HTHP ha superat l'escassetat de diverses premses de filtre estàtiques tradicionals i ha permès que els resultats mesurats estiguin propers a les condicions del forat.Es pot utilitzar per mesurar la propietat de filtració dels fluids de perforació i els purins de ciment amb precisió i seguretat en condicions estàtiques i dinàmiques.L'ús de l'instrument pot proporcionar dades fiables per dur a terme una perforació científica, ràpida, d'alta qualitat i segura.

View as