Productes

Filtració

La filtració és el mitjà més eficaç per determinar les propietats de filtració dels fluids de perforació i els purins de ciment. Mesurar el comportament de filtració i les característiques de construcció de la paret d'un fang és essencial per al control i tractament dels fluids de perforació. També són importants les característiques del filtrat, com ara el contingut d'oli, aigua o emulsió. Els tipus i quantitats de sòlids del fluid i les seves interaccions físiques i químiques afecten aquestes característiques. La temperatura i la pressió afecten les interaccions físiques i químiques.

View as