Productes

Proves de temps d'engrossiment

El consistòmetre a pressió incorpora un Copa de purins cilíndrica equipada amb un conjunt de paleta estacionari tancat en una cambra de pressió dissenyada per a una pressió de treball de 275 MPa (40.000 psi) a una temperatura màxima de 315 °C (600 °F). (Una bomba hidràulica accionada per aire genera pressió al conjunt del cilindre.) El sistema hidràulic incorpora un dipòsit, canonades, vàlvules i filtres. La calor es subministra a la cambra mitjançant un escalfador tubular intern de 5000 watts controlat pel programa de sistema de control automàtic de la temperatura. Es proporcionen termoparells per determinar les temperatures del bany d'oli i del purí de ciment. El controlador de temperatura programable controlarà automàticament la velocitat d'augment de temperatura de la purí (és a dir, el gradient de temperatura). Quan el purí arriba a la temperatura màxima desitjada, el controlador mantindrà la temperatura del purí a aquest nivell.

View as